سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)

✍.‌دل‌نوشته‌باپدر‌عزیزم‌.

امشب‌دلم هوای‌توراه‌کرده‌،یادته‌روزی‌که‌خبر ارتحال‌امام‌راحل‌را شنیدی‌چه‌بغضی‌کردی، اشک‌ریختی،تاحالا‌اشکها‌تورا ندیده‌بودم‌،حتی درسخت‌ترین‌دوران‌زندگی‌،فقط‌اون‌روز‌دیدم که‌چقدربه‌امام‌راحل‌و‌رهبری‌،ولایت‌مداری بودنت‌پایبندبودید.‎