دل نوشته مختصر باخداوامام زمان و ولایت و مردم عزیزم


الحمدلله باهمت و تلاش و تمام قدرت واتکابه خدا وعنایات امام زمان و ولایت ومحبتهای قدرشناسانه مردم شریف ایران وارد صحنه سیاست و میدان سیاست شدیم وتافتح قله های سربلندی و سرافرازی پیش میرویم ولی جای تأسف برای خودمان هست که افرادی از خون ما بجای حمایت و همراهی بدنبال سنگ اندازی و مانع تراشی هستند که البته به جایی نمی رسند و خودشان ضرر می کنند.✍️
بنده حقیر خدا مهدی صیادشیرازی