دیدار جناب اقای ساکت مدیر عامل تیم سپاهان با حضور جناب اقای دکتر مهدی صیاد شیرازیو جناب اقای داریوش ارجمند و خانواده شهدا

 

دیدار جناب اقای ساکت مدیر عامل تیم سپاهان با حضور جناب اقای دکتر مهدی صیاد شیرازی  و جناب اقای داریوش اقای ارجمند و همسر شهید سردار همدانی و خانواده شهید نصیری شهید مداقع سلامت