سال‌روز تولد شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (صیاد دلها)

 

یاد باد آن روزگاران

هرگز  نرود، هر آنکه از دیده رود ...
۲۳ خرداد سالروز تولد مردی ست، که گویا برای زندگی نیامده بود، 
آری آمد تا رسالت خویش را به نحو احسن انجام دهد، مردی که از همه هستی خویش گذشت و با کارنامه ای درخشان نزد خالق برگشت و صیاد دلها نام گرفت ما نیز به امید وصلی نزدیک در انتظار دیدارش به سر میبریم.
امروز ۲۳ خرداد سالروز تولد سالار جبهه و انقلاب، سپهبد علی صیاد شیرازی در بهشت زهرا بر سر مزارش، دیده دل به او بنگریم،

مکان وصل:  بهشت زهرا قطعه ۲۹ عرش (ردیف ) ۳۰، گلدسته  ۸
لحظه وصال به وقت دنیا ساعت  ۱۷ در حریم کبریایی او...


سخنران .. دکتر مهدی صیاد شیرازی .. فرزند  خلف و ارشد شهید صیاد دلها 

(مسئولین لشگری و کشوری همراه خانواده  توفیق حضور دادند.)