گام دوم انقلاب از زبان دکتر مهدی صیاد شیرازی

 

   صیاد دلها ادامه دارد...

در مبحث قبل نقطه عطف انقلاب را با باور انقلابی بیان کردیم. جنگ تحمیلی جدا از تمام‌مضراتی که داشت، لیکن هرگز از یاد ملت ایران نخواهد رفت؛ در معادله جنگ یک ملت با حداقل امکانات در برابر یک دنیا با حداکثر امکانات،  به ناچار قرار گرفت و ۸سال دفاع کرد علتی که باعث شد امروز تمام متفکرین نظامی هم کلام ملت ایران آن را معلولِ علت دفاع مقدس بنامند، وجود روحیه ای جهادی و خدا پسندانه در بین فرماندهان مدیریت کننده دفاع مقدس بود. فرماندهانی که حقا نمیتوان از ادای دینشان شانه خالی کرد و فقط نگاه ظاهر و باطنشان به رضای خدا بود، با گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، امروز با وجود این همه پیشرفت در دهکده ی جهانی، مردم نسل امروز با روایت فتح دیروز، به دنبال مردانی از جنس فرماندهان هستند، فرماندهانی چون صیاد دلها، که وقتی در کنار رزمنده ها با همان لباس خاکی برای بازرسی پاتک ها رفته بودند با احترام و تبریک رزمندگان، تازه متوجه میشوند ستاد مشترک کل جنگ، ایشان را به عنوان فرمانده نیروی زمینی منتخب کرده است. به راستی باید تاریخ را تک تک نسل جوان بخوانند که چطور یک فرمانده برای مدیریت میدان چند روز بیخوابی را محل توجه نمیداند و زمانی که کنار بیسیم خواب بر وی غلبه میکند به او مژده فتح در عالم رویا داده میشود...چه چیزی باعث شده امروز نسل جوان دنبال چنین مردانی شهید باشد و اینجا بتوان گفت کاش جنگ باشد تا مرد میدان ها بیرون آید. شهید کسی است که با نثار خود برای آرمان ها دست غیب الهی را برای تربیت فرزندانش بدرقه میکند. و امروز بعد از گذشت بیش از سی سال از جنگ تحمیلی، مردم قلبا میخواهند مردانی از کیش و آئین همان فرماندهان مخلص( که وقتی خبر بیماری فرزندشان را به آنها میدادند، بی اعتنا به آن، سراغ تکلیف الهی میرفتند ) وارد فضای مدیریتی کشور شوند. دیگر مردم از مدعیان دروغی خسته و دنبال مردان بی ادعا میگردند و در این بین باز هم فرزندان همان فرماندهان، علم پدر را برای خدا بر دوش گرفتند. تا ایران بماند. آمده اند تا همان نوع از خودگذشتگی هایی از جنس صیاد دلها در مرصاد بنمایند، مرصاد امروز گام دوم انقلاب است و صیاد دلهای آن دکتر مهدی صیاد شیرازی فرزند برومند صیاد دلها. از آنجا که در ببانات رهبر معظم انقلاب اثر شورای شهر تهران بر سایر شوراهای کشور محسوس است، دکتر مهدی صیاد شیرازی  با تحقیقی جامع در گام اول انقلاب در حوزه های فرهنگی و اجتماعی سبک زندگی اسلامی مبارزه با تجمل گرایی مرزبندی با دشمن در سیاست خارجه و رفع موانع اقتصادی در قالب اشتغال زدایی، توانسته به عنوان یک فرمانده توانمند در حوزه علوم سیاسی، در گام دوم انقلاب به عنوان مخاطب خاص رهبر معظم انقلاب یعنی مدیریت جوانان، جای خالی پدر را با اراده راسخ، برای خدمت به انقلاب برای ایجاد امید در نسل جدید جنگ ندیده پر رنگ کند. گرچه بودند در این راه فرزندان نوح و راه پدر سوختند یا اینکه علی شهید محراب شد و جفا در حق فرزندان مظلومش، شکننده تر شد، اما باز هم با اراده ای راسختر برای حفظ آرمان های شهدا و امام شهدا پای صندوق رای خواهیم رفت، و با انتخاب دکتر مهدی صیاد شیرازی (۵۱۸۵)  یادگار ارزشمند صیاد دلها، راهی که شهدا باخون خود هموار کردند با فرزندان شهدا به منزل حقیقی خواهیم رساند.
من الله توفیق.