پخش زنده سخرانی دکتر مهدی صیاد شیرازی از شبکه انتخابات

پخش زنده سخنرانی دکتر مهدی صیاد شیرازی از شبکه انتخابات 

https://www.aparat.com/jahadgarannews/live

 

پنج شنبه ساعت ۴:۳۰ عصر