کد انتخاباتی دکتر مهدی صیاد شیرازی


✔ نماینده نسل‌ جوان ، متعهد و انقلابی✌️☘️


⬅️ دكتر مهدي صياد شيرازي 
 
کد انتخاباتی : 5185