لینک ورود به کلاب هاوس امروز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

 ❌جلسه در حال برگزاری

با دکتر صیادشیرازی

 

لینک ورود به جلسه: 

 

https://www.clubhouse.com/room/m2z5Njd4