جلسه مردمی در کلاب هاوس روز پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ساعت ۲۱ به وقت تهران انجام میشود

 

دکتر مهدی صیاد شیرازی کاندیدای ششمین دوره شورای شهر تهران ، ری .شمیرانات، در "کلاب هاوس" 

برای شرکت در جلسه ، آیدی دکتر مهدی صیاد شیرازی در کلاب هاوس دنبال کنید 

https://www.joinclubhouse.com/@msayyadshirazi