دیدار دکتر حجه الاسلام و المسلمین حاج اقای صادقی با دکتر مهدی صیاد شیرازی

دیدار حجه الاسلام والمسلمین حاج آقای صادقی ریاست محترم شورای حل اختلاف قوه قضاییه سراسر کشور بادکترمهدی صیادشیرازی دربیست و دومین  سالگرد شهادت شهید امیر سپهبد علی صیادشیرازی وخانواده شهید