دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با حجت الاسلام والمسلمین اژه ای معاونت محترم قوه قضائیه

دیدار صمیمانه دکتر مهدی صیاد شیرازی  با حجت الاسلام والمسلمین اژه ای معاونت محترم قوه قضائیه. 
در این نشست پیرامون مباحث قضایی و زمینه فعالیت مجمع و مباحث آتی بحث تبادل نظر شد.