این بیانیه در جهت خارج شدن نام دکتر مهدی صیاد شیرازی از لیست اقازادگی عصر اسلام

  بسمه تعالی 

ابنجانب دکتر مهدی صیاد شیرازی لازم دانستم با توجه به تعبیر نه چندان زیبا از عنوان آقازادگی در عرف جامعه ضمن تعریف صحیح به تشریح دیدگاه خود در خصوص پدیده ی آقازادگی بپردازم و با توجه به شیطنت های موجود سیاسی به جهت لطمه زدن به اینجانب و شان و مقام والای شهید صیاد شیرازی و ساحت مقدس سایر شهدا مطالب ذیل را باستحضار برسانم:

۱:نام بنده را از لیست آقا زادگی عصر اسلام  خارج کنند.

۲:همواره بنده حقیرخدا و سرباز امام زمان و ولایت بودم و هستم وتاآخرین نفس خواهم بود.

۳:در راه پدر شهید و عزیزم باتمام قدرت قدم برداشتم و از نام ایشان ذره ای سواستفاده نکردم و نخواهم کرد

۴:ازباب تکلیف الهی وارد عرصه سیاست شدم وآبرووجان و همه قدرتم رادرراه خداوولایت و اسلام و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت شریف ایران به میدان آوردم 

خودرا خادم و نوکر مردم مینامم.

والسلام علی عبادالله الصالحین 

 ✍️ بنده حقیر خدا مهدی صیادشیرازی