دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با خانواده مدافع حرم شهید مجید قربانخانی

 

دیدار صمیمی جناب آقای دکتر مهدی صیاد شیرازی با خانواده معزز شهید مدافع حرم حر شهدای مدافعین حرم مجید قربانخانی دوم فروردین 1400