دیدار اعضا مجمع نخبگان دانشگاهی حوزوی با دکتر نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، 

نایب رئیس مجلس


دیدار اعضا مجمع نخبگان دانشگاهی حوزوی با دکتر نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، 
در این دیدار صمیمی درباره مسائل شهری و ظرفیتهای شورای شهر و انتخابات آتی ریاست جمهوری، شوراها بحث و تبادل نظر شد.