تبریک به سربازان گمنام امام زمان (ع)

 وزارت اطلاعات، با صلابت و مقتدر؛ در گام دوم انقلاب. 
هفته سربازان گمنام امام زمان (عج) گرامی باد. ✍ مهدی صیاد شیرازی سرباز ولایت