سالروز ولادت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی (صياد دلها) در بهشت زهرا به صورت مردمی برگزار شد

به نام خدا

سالروز ولادت شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی  در تاریخ ۲۳ خرداد  در بهشت زهرا  تهران به صورت مردمی برگزار شد .