دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با خانواده شهید والامقام نادر نادری

دیدار دکتر مهدی صیادشیرازی با خانواده شهید نادر نادری و ایثارگر بسیجی حاجی علی بخشی