دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با جناب اقای مهندس سروری

  دیدار دکتر مهدی صیادشیرازی و تیم همراه باآقای مهندس سروری دبیرشورای ائتلاف