دیدار دکتر مهدی صیاد شیرازی با مهندس چمران

دیدار آقای دکتر مهدی صیادشیرازی با دبیرکل شورای ائتلاف و رئیس شورای شهر چهارم تهران ،جناب آقای مهندس چمران