اندر حکایت چهارشنبه سیاه وشاهکار اصلاح طلبان شورا پنجم

اندر حکایت چهارشنبه سیاه
وشاهکار اصلاح طلبان شورا پنجم 

شلیک تیر خلاص شورای پنجم اصلاح طلب به اداره کل و خانواده های معظم ایثارگران شهرداری تهران در پی ادغام معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی، دکتر رضا جلالی(جانباز معزز بالای 70 درصد) از سمت خود برکنار گردید :

اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران که در زمان تصدی حاج حبیب کاشانی، عضو اسبق شورای اسلامی شهر تهران در سال 1382 تاسیس شد تا مامن امنی برای حمایت از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران باشد و به دغدغه های این قشر رسیدگی کند. با تصمیم غلط اصلاح طلبان شورای پنجم
 شهر تهران منحل شد و دکتر رضا جلالی جانباز بالای 70 درصد برکنار گردید.

شهرداری تهران به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای عمومی در کشور که متولی اداره پایتخت ایران است، قطعا از وظیفه بسیار سنگینی در اینخصوص برخوردار است.
شورای اسلامی  شهر تهران در یک اقدام نسنجیده اقدام به کوچک سازی اداره کل امور ایثارگران نمود که قطعا هیچ فکری در خصوص میزان تبعات این اقدام اشتباه صورت نگرفته است.

بی جهت نیست که سال ها اصلاح طلبان را به نفی ارزش های اسلامی و انقلابی متهم ساخته اند  و به جامعه القا کرده اند که اصلاحات و اصلاح طلبان مخالف فرهنگ ایثارگری بوده که در نتیجه آن اکثر خانواده های محترم جامعه ایثارگری کشور به ضدیت با این جریان پرداختند.

حال خانواده های معظم شهدای شهرداری  امید دارند شورای اسلامی شهر تهران در دوره بعد در مسیر تغییر مجدد به احیای اداره کل امور ایثارگران اقدام نمایند که این امر فقط موجب ثبت لکه ننگ انحلال و ادغام اداره کل امور ایثارگران شهرداری بر کارنامه ی اصلاح طلبان خواهد شد و آنچه مشهود است شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران تیر خلاص را بر اداره کل امور ایثارگران شهرداری تهران شلیک کردند.


ترویج  فرهنگ ایثار و شهادت ضرورت و نیاز جامعه ی امروز ماست.
✍✍
مهدی صیاد شیرازی