حضور آقای دکتر مهدی صیاد شیراز و جمعی از مسئولین در مراسم ایتام و فقرا

سلام و احترام خدمت همه دوستان عزیز
حضور آقای دکتر مهدی صیاد شیراز و جمعی از مسئولین در مراسم ایتام و فقرا در مجتمع فرهنگی و اجتماعی بصیر در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۰