فعالیت های علمی خود را هم در حوزه ی علمیه و هم در دانشگاه تا سطح عالی طی نموده ام در کنار آن هم مطالعات پژوهشی و هم علمی خودرا فراتر از روند تخصصی دنبال نموده ام و اعتقادم این هست طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة​​​​​​​ و میبایست تا اخرین نفس ادامه یابد دایره ی حرکت به سمت قله های علمی تمام نشدنیست.

دکتری تخصصی روابط بین الملل   ​​​​​​​1397 دانشگاه علامه طباطبایی

تحصیلات

دروس حوزوی   1379 تا کنون حوزه علمیه

دوره ها و گواهینامه ها

زبان انگلیسی(TOFEL)

دانلودگواهینامه

​شایستگی عمومی مدیران حرفه ای

دانلودگواهینامه